BD Martin – Šoltésovej 

| 2023

| OST pre ÚK a TÚV