SIAD Slovakia s.r.o. , Leopoldov

| 2022 – 2023

| Zmena výroby bioetanolu v závode Enviral a.s.-technológia na výrobu CO2