TEHO – Košice

| 2023

| Výmenníková stanica tepla a teplovod