TEHOS s.r.o. – Tepelné hospodárstvo – Dolný Kubín

| 2022

| OST – Odovzdávacia stanica tepla, teplovodná prípojka , U kompenzátor