SIAD Slovakia s.r.o. – Leopoldov

| 2022-2023 | 1250+2400 m2 | 1,7 mio €

| Zmena výroby bioetanolu v závode Enviral a.s. 

| Rekonštrukcia existujúcej haly a spevnených plôch pre montáž technológie