Veolia Energia – Levice, a.s.

| 2020

| OST – Odovzdávacia stanica tepla