KPI s.r.o.

Since 2007 -

Projekty, inžiniering, realizácia stavieb, tepelná a chladiaca technika

Firma KPI s.r.o sa zameriava na projektovú prípravu, inžinierske činnosti súvisiace s povoleniami a realizáciou stavieb a ich kolaudáciou. Od r. 2015 zabezpečujeme návrh a dodávku výmenníkových staníc tepla, merače tepla a chladu a komponenty pre tepelné hospodárstvo.