Heating and cooling

projekty

GGE Tepláreň

Považská

Bystrica

| 2020 | 0,2 mio €

| Absorpčná chladiaca jednotka

Veolia Energia

Levice, a.s.

Levice

| 2020

| OST – Odovzdávacia stanica tepla

Agel Nemocnica

Zvolen

| 2021

| OST – Odovzdávacia stanica tepla

BD Šoltésovej

Martin

| 2023

| OST pre ÚK a TÚV

ČEZ 

Ostrava

| 2023

| OST pre ÚK a TÚV

SIAD Slovakia

Leopoldov

| 2022 – 2023

| Zmena výroby bioetanolu …

TEHO

Košice

| 2023

| Výmenníková stanica tepla a teplovod

TEHOS s.r.o. 

Dolný Kubín

| 2022

| Výmenníková stanica tepla

TEHOS s.r.o.

Dolný Kubín

| 2022

| OST – Odovzdávacia stanica tepla …

CZT

Ružomberok

| 2023

| OST – Odovzdávacia stanica tepla

Bytterm a.s.

Žilina

| 2022

| Výmena rozvodov tepla a TÚV