Všetky referencie

projekty

SIAD Slovakia

s.r.o.

Leopoldov

| 2022-2023 | 1250+2400 m2 | 1,7 mio €

| Zmena výroby bioetanolu v závode Enviral a.s. 

| Rekonštrukcia existujúcej haly

ZF Slovakia a.s.

Levice

| 2016 – 2017 | 9.400m2 + 2.400m2 | 6,2 mio €

| Výrobná hala s linkou povrchových úprav

| 9.400 m2 s administratívno-sociálnou časťou
  (2 etapa) o ploche 2.400 m2

ZF Slovakia a.s.

Levice

| 2017 | 3.600m2 | 1,7 mio €

| Administratívna budova (3 etapa)

ZF Slovakia a.s.

Šahy

| 2017 – 2018 | 10.500m2  | 11 mio €

| Výrobno-skladová hala s administratívnou časťou

ZF Slovakia a.s.

Trnava

| 2019 | 3.000m2 | 1,8 mio €

| Výrobno-skladová hala H1, H2, H3, Z1, Z2

ZF Slovakia a.s.

Levice

| 2019 | 6.400m2  | 4 mio €

| Skladová hala s administratívno-sociálnou časťou

ZF Slovakia a.s.

Trnava

| 2020 | 0,9 mio €

| Administratívna budova s presklenou fasádou

GGE Tepláreň

Považská

Bystrica

| 2020 | 0,2 mio €

| Absorpčná chladiaca jednotka

Veolia Energia

Levice, a.s.

Levice

| 2020

| OST – Odovzdávacia stanica tepla

Agel Nemocnica

Zvolen

| 2021

| OST – Odovzdávacia stanica tepla