ZF Slovakia a.s. – Levice

| 2017 | 3.600m2 | 1,7 mil €

| Administratívna budova (3 etapa)