Design and build

projekty

SIAD Slovakia

s.r.o.

Leopoldov

| 2022-2023 | 1250+2400 m2 | 1,7 mio €

| Zmena výroby bioetanolu v závode Enviral a.s. 

| Rekonštrukcia existujúcej haly

ZF Slovakia a.s.

Trnava

| 2019 | 3.000m2 | 1,8 mio €

| Výrobno-skladová hala H1, H2, H3, Z1, Z2

ZF Slovakia a.s.

Levice

| 2019 | 6.400m2  | 4 mio €

| Skladová hala s administratívno-sociálnou časťou

ZF Slovakia a.s.

Trnava

| 2020 | 0,9 mio €

| Administratívna budova s presklenou fasádou