ZF Slovakia a.s. – Levice

| 2019 | 6.400m2 | 4 mil €

| Skladová hala s administratívno-sociálnou časťou