ZF Slovakia a.s. – Trnava

| 2020 | 0,9 mil €

| Administratívna budova s presklenou fasádou