ZF Slovakia a.s. – Trnava

| 2019 | 3.000m2 | 1,8 mil €

| Výrobno-skladová hala H1, H2, H3, Z1, Z2