ZF Slovakia a.s. – Šahy

| 2017 – 2018 | 10.500m2 | 11 mil €

| Výrobno-skladová hala s administratívnou časťou