ZF Slovakia a.s. – Levice

| 2016 – 2017 | 9.400m2 + 2.400m2 | 6,2 mil €

| Výrobná hala s linkou povrchových úprav

| 9.400 m2 s administratívno-sociálnou časťou (2 etapa) o ploche 2.400 m2